برچسب- درد دنبالچه

درد دنبالچه

درد دنبالچه دردی نسبتاً شایع در انتهای ستون فقرات است که به استخوان خاجی و بین پاها انتشار می یابد. درد دنبالچه به علت تفاوت شکل استخوان بندی لگن در زنان بیش از مردان شایع  است. استخوان دنبالچه در انتهای ستون فقرات قرار دارد و نقش تحمل وزن را در نشستن به عهده دارد. استخوان دنبالچه در اتصال با لیگامان ها و عضلات قرار دارد. علل درد دنبالچه مختلف است. علل درد دنبالچه، شامل بی ثباتی دنبالچه، خارج از راستا...

بیشتر بدانید ...