برچسب- بالش طبی

الیاف بامبو

الیاف بامبو

گیاه بامبو از زمان‌های قدیم، قسمت‌های مختلف گیاه بامبو برای درمان بیماری‌های مختلف استفاده می‌شده است؛ چرا که دارای خواص درمانی بسیار بوده است. بامبو یک گیاه بومی آسیا می‌باشد اما امروزه در سرتاسر نقاط دنیا می‌توان آن را به راحتی پیدا کرد. بامبو علی رغم قد بسیار بلندی که دارد به عنوان یک درخت در نظر گرفته نمی‌شود؛ در حقیقت این گیاه دائمی چوبی شکل، متعلق به خانواده‌ی گیاهان علفی است و بلندترین علف جهان محسوب می‌شود! بامبو  رشد بسیار سریعی دارد...

بیشتر بدانید ...

درد گردن

ستون فقرات گردن درد گردن از مشکلاتی است که بسیاری از افراد با آن درگیرند. ستون فقرات سرویکال متشکل از هفت استخوان می باشد که از طریق دیسک بین مهره ای از یکدیگر جدا شده اند. این دیسک ها دامنه حرکت آزادانه را به ستون فقرات می دهد و در طول انجام فعالیت به عنوان کمک فنر عمل میکند. یک قوس استخوانی به پشت هر مهره متصل شده که یک فضای طولی و توخالی پیوسته را ایجاد می کند که در...

بیشتر بدانید ...

درد دنبالچه

درد دنبالچه دردی نسبتاً شایع در انتهای ستون فقرات است که به استخوان خاجی و بین پاها انتشار می یابد. درد دنبالچه به علت تفاوت شکل استخوان بندی لگن در زنان بیش از مردان شایع  است. استخوان دنبالچه در انتهای ستون فقرات قرار دارد و نقش تحمل وزن را در نشستن به عهده دارد. استخوان دنبالچه در اتصال با لیگامان ها و عضلات قرار دارد. علل درد دنبالچه مختلف است. علل درد دنبالچه، شامل بی ثباتی دنبالچه، خارج از راستا...

بیشتر بدانید ...